Dùng Targa trên ruộng đậu bắp

Hỏi:
Tôi có thể dùng Targa trên ruộng đậu bắp được không?
(nông dân ở Đức Hòa, Long An)
Đáp:
Targa Super sử dụng an toàn để trừ cỏ họ hòa bản trên cây đậu bắp (Abelmoschous esculentus).
Thời gian và liều lượng sử dụng như khuyến cáo đối với các cây họ đậu khác.
 
Kỹ sư Nguyễn Văn Ngọc (đại diện nhà sản xuất Nissan).
Tất cả bản quyền thuộc về Arysta LifeScience

Đang online: 19


Tổng số khách truy cập: 2,458,841