Tytanit giúp lúa trổ thoát đều nhanh

Vai trò của phân vi lượng đối với lúa? Sản phẩm Tytanit có thành phần gì mà giúp lúa trổ thoát đều nhanh?


Vi lượng là những chất cần thiết nhưng cần lượng rất nhỏ nên sử dụng sẽ giúp cây sinh trưởng phát triển tốt hơn làm tăng thêm năng suất cho cây. Trong sản phẩm Tytanit có thành phần Titanium thành phần này giúp kích hoạt trong cây làm cho cây lúa trổ sớm, nhanh và đều hơn bên cạnh đó còn giúp cây quang hợp tốt làm tăng năng suất cho cây.
Tất cả bản quyền thuộc về Arysta LifeScience

Đang online: 398


Tổng số khách truy cập: 2,685,650