Sử dụng Kasai-S và Tytanit

Lúa giai đoạn đẻ nhánh bị bệnh đạo ôn sau khi phục hồi thì giai đoạn đòng có tái diễn lại không nên phun ngừa hay đợi có bệnh mới phun? Sản phẩm Kasai S + Tytanit thì Tytanit có làm bệnh phát triển thêm không?


Nếu quản lý tốt áp lực bệnh ở giai đoạn đầu tốt mà giai đoạn sau có thể không xảy ra nếu quản lý tốt nước phân bón. Còn nếu quản lý không tốt thì vẫn sẽ xảy ra vì mầm bệnh vẫn còn trên ruộng. Nên phun phòng khi vừa mới có vết chấm kim thì tốt nhất. Kasai S là 1 giải pháp phong trừ bệnh hiệu quả, còn Tytanit thì thành phần không chứa đạm mà có thành phần Titanium kích hoạt các quá trình sinh học trong cây trồng diễn ra tốt hơn nên việc dùng chung với Kasai S vẫn giúp kiểm soát bệnh hiệu quả và tăng năng suất cây trồng.
Tất cả bản quyền thuộc về Arysta LifeScience

Đang online: 402


Tổng số khách truy cập: 2,685,654