Nhiệt độ ảnh hưởng đến cây lúa ra sao ?

Nhiệt độ ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất của cây lúa như thế nào?

Muốn có đòng to nhiều hạt thì chọn thời điểm đón đòng  tính thời gian sinh trưởng trừ 55 ngày hay xé đòng phát hiện đòng 1 ly cách nào đúng hơn? Nếu nhiệt độ tăng 1 độ thì ảnh hưởng năng suất thế nào có làm cho lúa làm đòng sớm không? Công ty có giải pháp gì để điều hòa sinh trưởng gia tăng năng suất?


Nên đi thăm ruộng thường xuyên trong giai đoạn 50 -55 ngày để có thể chọn thời điểm chính xác để bón phân đón đòng. Nhiệt độ thích hợp cho cây lúa 28 – 33oC trên 35 độ sẽ làm giảm năng suất nhiệt độ ban ngày tăng 1 độ giảm 8-10%, nhiệt độ ban đêm trên 35oC thì cứ tăng 1oC thì giảm 15%. Phía công ty có sản phẩm Kasai S giúp kiểm soát bệnh tốt và Tytanit giúp kích hoạt các quá trình sinh học diễn ra trong cây trồng tốt hơn giúp trổ đều, thoát gia tăng năng suất.
Tất cả bản quyền thuộc về Arysta LifeScience

Đang online: 55


Tổng số khách truy cập: 2,685,307