Click vào ảnh để phóng lớn

Description

Là thuốc phổ rộng.

Tác dụng: nội hấp, thấm sâu, di chuyển hai chiều trong cây.

Đặc trị: sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá trên lúa, rệp vẩy hại cà phê, đặc biệt có hiệu quả rất tốt trên tuyến trùng hại cây trồng.

Sâu hại Cây trồng Liều lượng Cách dùng
Tuyến trùng Cà phê               300-600ml/100 lít nước tưới gốc với lượng nước 800-1000 lít nước/ha
Rệp vảy Cà phê 300-600ml/100 lít nước phun lá và cành, 800-1000 lít nước/ha
Sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá Lúa  80-100ml/bình 16 lít nước.
125-150ml/bình 25 lít nước.
phun 320-400 lít nước/ha
 

Các sản phẩm khác

All copyrights belong to Arysta LifeScience

Online: 413


Total number of visitors: 2,685,665