Click vào ảnh để phóng lớn

Description

Hoạt chất (A.I): Metazosulfuron.

Đặc tính (Using): trừ cỏ chác (kháng), lá rộng , lồng vực.

Tác động (Action): lưu dẫn (systemic).
 
Hướng dẫn (Application):

Khi phun đất phải đủ ẩm hoặc có nước từ 3cm-7cm trên ruộng, sau khi phun thuốc phải giữ được nước 3cm-7cm ít nhất 7 ngày để đảm bảo hiệu quả trừ cỏ

Pha 15gr/bình 16 lít nước hoặc 20-30gr/bình 25-30 lít nước.
 

Các sản phẩm khác

All copyrights belong to Arysta LifeScience

Online: 17


Total number of visitors: 2,291,418