Sản phẩm Trừ cỏ (Herbicide) Diệt Mầm Chác Lác

Click vào ảnh để phóng lớn

Mô tả sản phẩm


Hoạt chất (A.I): Pretilachlor + Penoxsulam

Gồm hai loại thuốc Nichiral 300EC và Clipper 240SC, phối trộn khi sử dụng.
A pair of Nichiral 300EC and Clipper 240SC, mixure before use. 
 
Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, diệt tốt cả 3 nhóm cỏ trên lúa, đặc biệt hiệu quả cao đối với nhóm cỏ chác lác là đối tượng khó phòng trị hiện nay.
Pre-germ herbicide, control 3 group of grasses / rice

Thuốc được hấp thu qua mầm, thân lá, rễ mầm cỏ, kìm hãm phân chia tế bào, ức chế sinh trưởng, diệt đỉnh sinh trưởng cỏ.
Diet Mam Chac Lac is absorbed by germ, leaf-trunk, root of grass.

Hướng dẫn (Application):
Liều dùng. pha 2,5cc Clipper 240SC vào một ít nước có sẳn trong bình phun, khuấy đều.
Dossage: stir 2,5cc Clipper 240SC with some water in spray bottle. 
 
Pha tiếp 50cc Nichiral 300EC vào nước thuốc đó, châm thêm nước cho đủ 16 lít rồi khuấy đều cả bình trước khi phun.
Next, stir 50cc Nichiral 300EC in spray vessle.
 
Phun 02 bình 16 lít/1 công 1000m2.
Spray 2 vessels for 1000m2.

Hoặc 25cc Clipper 240SC và 500cc Nichiral 300EC cho 01 phuy 200 lít nước phun cho 5 công (5000m2).
Or 25cc Clipper 240SC and 500cc Nichiral 300EC in  01 vessel of 200 liter for 5000m2.

Thời điểm phun: phun 0-3 ngày sau sạ, mặt ruộng bằng phẳng và bùn nhão là tốt nhất, giúp thuốc trải đều trên ruộng và tăng khả năng hấp thu thuốc qua rễ cỏ.
Time application: spray 0-3 DAS.
 
Sau phun thuốc 1-2  ngày bơm nước vào ruộng cho đủ độ ẩm và giữ nước ổn định trong 4-5 ngày tiếp theo, không để ruộng bị khô nứt nẻ.

Tính chọn lọc cao, an toàn với lúa.
High selectively, safety for rice.

Các sản phẩm khác

Tất cả bản quyền thuộc về Arysta LifeScience

Đang online: 107


Tổng số khách truy cập: 1,867,668